“Osobním rozvojem ke spokojenému životu“ 2012


Inspirací projektu “Osobním rozvojem ke spokojenému životu“ je myšlenka,že člověk sám ovlivňuje své zdraví,životní úspěchy i nezdary. A to tím, že obdrží informace a návody,jak svůj život zkvalitnit,jak pomoct svému zdraví, fyzickému i duševnímu.
Psychická a tělesná pohoda se pak příznivě projevuje ve vztazích v rodině,mezi generacemi, na pracovišti, prostě všude mezi lidmi.
Náš informační program tuto vizi nabízí v rámci celoživotního vzdělávání.Jde o sérii dopoledních aktivit pro rodiče s dětmi a večerních dvouhodinových přednášek zaměřených na problematiku fyzického a duševního zdraví,na vytváření spokojených mezilidských vztahů. K tomuto účelu jsou osloveni a přizváni ke spolupráci odborníci na výchovu dětí a lektoři na výuku celostní medicíny a mezilidských vztahů z celé republiky.

Akce jsou směřovány:
A/ k rodičům s předškolními dětmi ( programy pro děti od 3. měsíců )
B/ k dospělé populaci v rámci primární preventivní péče, a to všech věkových kategorií.

Přínosem projektu je jednak to,že vytvoříme široký prostor pro scházení se rodičů spolu s dětmi předškolního věku, kde bude místo pro diskuze, cvičení a relaxace. A v rámci večerního cyklu přednášek předáme klientům návody a informace, které když uchopí a začnou s nimi pracovat, pak vzhledem k pozitivním výsledkům, získají motivaci pro své další vzdělávaní v oblasti zdravého životního stylu. Předpokládáme také, že od rodičů a prarodičů se budou nové poznatky dále dostávat i k dětem.

Téma rodičovství, rodinných vztahů, primární preventivní péče a zdravého životního stylu je pro činnost našeho občanského sdružení stěžejní záležitostí. Po
ukončení grantu budeme nadále pokračovat v přednáškové činnosti rozšířené o víkendové semináře a kurzy.Rádi bychom v budoucnu zavedli několikadenní výukové kurzy,které budou navazovat na tématicky úspěšné přednášky.Těmi bychom chtěli oslovit celou českou veřejnost.
Klíčem úspěchu našich vizí do budoucna je silná pozice Alternativního centra o.s. na trhu informací a vzdělávání (se zaměřením na osvětu a propagaci zdravého životního stylu).Toho se snažíme dosáhnout postupnou profesionalizací sdružení a rozšířením propagace našich akcí na celé území republiky.

Místo realizace : informačně-vzdělávací centrum SLUNEČNICE ( Čechova 144, Rožnov pod Radhoštěm )

Doba realizace projektu:
od 1.3.2012 do 31.12.2012
Tento projekt je podpořen grantem města  ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 


Přednášky realizované v rámci projektu “Osobním rozvojem ke spokojenému životu“

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a10-5-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a12-5-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a16-5-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a23-5-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a29-5-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a30-5-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a12-6-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a25-6-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a28-6-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a4-7-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/rus1-678-7-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a26-7-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a29-8-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a30-8-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a26-9-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a27-9-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a12-10-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a22-10-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a29-11-2012-jpg/

—————

/album/prednasky-realizovane-v-ramci-projektu-osobnim-rozvojem-ke-spokojenemu-zivotu/a27-12-2012-jpg/

—————

—————


Komorní ekofestival 2012

 ( téma : „Žijeme s přírodou, léčíme se přírodou“ )

www.ekofestival2012.webnode.cz

 

Základní idea a stručný obsah projektu :

Cílem 2.ročníku Komorního ekofestivalu 2012  ,  je  podpořit v lidech ekologické myšlení,které vychází z principu jednoty:jaký jsem já,takové je moje okolí. Přemýšlí-li člověk o svém zdraví a cítí se být přitom součástí přírody,je jeho přirozeností také  ji chránit a myslet ekologicky.A jestliže člověk myslí v souladu s přírodou,nemůže zapomínat na sebe.

V rámci festivalu připravujeme 3 večery přednášek  a 3 odpolední setkání. Tyto akce budou zaměřené k činnostem vycházejícím ze zdravého přístupu k životu,  soužití s přírodou a k respektu vůči  svému okolí..Setkání budou koncipována  pro dospělé i děti, s důrazem na podporu rodičovské výchovy dětí k ekologii.

Festival byl Alternativním centrem o.s. realizován poprvé v roce 2011

Dočkali jsem se kladných ohlasů jak ze strany návštěvníků,tak i samotných  lektorů.

viz ( www.ekofestival.webnode.cz )

 

K přednáškové činnosti budou osloveni odborníci nejen z nejbližšího  okolí,ale i z jiných regionů. Věříme, že se nám opět podaří realizovat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi.

Protože projekt bude probíhat v době turistické sezony, bude směřován i k návštěvníkům letního Rožnova.Pro tento účel budeme akce propagovat  v také regionálním tisku.Informační materiály budou k dispozici na veřejných místech jak ve městě,tak i v okolních turistických destinacích.

Počet členů nebo klientů organizace, kterých se projekt týká (předpoklad) skutečnost:

celkem:  (170) 145

děti do 15 let :   (30) 54

mládež 15-18 :  (10) 0

dospělí :   (130) 91

Doba realizace projektu:             16.-21.7. 2012

Tento projekt je podpořen grantem města  ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 

 Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na vytvoření příjemné atmosféry

KOMORNÍHO EKOFESTIVALU 2012 a těšíme se na příští setkání s Vámi.

Nahlédněte do FOTOGALERIE KOMORNÍHO EKOFESTIVALU 2012


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz