od 27.1.2016 zapsaný spolek - Ateliér Sebevzdělávání z.s.

Ve spolkovém rejstříku vedeno Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou L8522, IČO: 26560011.

Statutární org.- předseda:  Ing. Hana Kubelová

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu: 230323606 / 0300


1.1.2014 - 27.1.2016 zapsaný spolek - Alternativní centrum o.s.

Ve spolkovém rejstříku vedeno Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou L8522, IČO: 26560011.

Výkonný výbor:  Ing. Hana Kubelová, Věra Malíková, Radoslava Urubová

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu: 230323606 / 0300


27.4.2009 - 31.12.2013 občanské sdružení - Alternativní centrum o.s.

Od 27.4.2009 jsme občanské sdružení Alternativní centrum o.s., IČO: 26560011, registrované u MVČR podle zákona č.83/1990 Sb.
 Hlavním cílem sdružení je obecně prospěšná činnost vedoucí k rozvoji morálních a duchovních hodnot, k aktivní seberealizaci občanské společnosti, propagaci a prosazování jejích principů.
Výkonný výbor 27.4.2009 - 30.9.2013:  Ing. Hana Kubelová, Mgr.Lenka Balášová, Vladimíra Tomečková
Výkonný výbor od 30.9.2013:  Ing. Hana Kubelová, Věra Malíková, Radoslava Urubová

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu: 230323606 / 0300


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz