„Umělecká dílna“

Projekt dotovaný z grantu města Rožnov pod Radhoštěm                     

 

Délka trvání projektu :                1.1.2013   -  31.12.2013

Základní charakteristika projektu

Cílem projektu je vytvoření umělecké dílny v rámci  střediska Slunečnice, která bude materiálně i profesně vybavená. Jejím prostřednictvím budeme moci nabídnout  lidem tvůrčí programy, na základě kterých pak mohou lépe zvládat životní překážky a výzvy. A to pro ně v  cenově přijatelné výši.

Projekt je rozdělen do tří oblastí:

VÝTVARNÉ :   tří hodinová skupinová setkání individuální půlhodinové setkání

HUDEBNÍ:   dvouhodinová skupinové setkání /měsíčně

DRAMATICKÁ:  skupinvá  setkání

Práce s uměleckým projevem je  cestou, jak se tvořivým způsobem vyrovnat z různými životními potížemi či kompenzovat handicapy. Zároveň vede ke zdokonalení vyjadřovacích schopností (komunikačních i neverbálních), rozvíjí výtvarné a jiné umělecké vyjadřování,  a tím rozšiřuje životní kompetence člověka.

V průběhu setkání s uměním mohou lidé lépe pochopit vztah k sobě i ke svému okolí, rozvíjet vztahy s lidmi ve skupině a nacházet inspiraci pro svůj život.

Důvodem vzniku tohoto projektu,jež je součástí širších aktivit Alternativního centra o.s., je tedy přímá poptávka občanů po akcích s těmito tématy.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou všichni, kdo chtějí rozvíjet svůj (třeba i skrytý)  talent a nebo mají pocit, že uměleckým projevem a tvořivostí překonají  svůj životní problém.

Je vhodná pro dospělé i děti.

 


 

 Komorní ekofestival 2013   ( téma : „Valašsko bez hranic “)

Projekt dotovaný z grantu města Rožnov pod Radhoštěm              

komorni-ekofestival-2013.webnode.cz

 

Délka trvání projektu                   8.7.2013   -  14.7.2013

Základní charakteristika projektu

Cílem 3.ročníku Komorního ekofestivalu 2013  ,tentokrát na téma „Valašsko bez hranic“, je  podpořit v lidech ekologické myšlení s důrazem na místo, ve kterém žijí. A přitom jim nabídnout také  pohled           do jiných koutů světa.

V rámci festivalu připravujeme 5 večerů přednášek, promítání, workshopů , 2 odpolední setkání.          Tyto akce budou zaměřené k činnostem vycházejícím ze zdravého přístupu k životu, soužití s přírodou     a k respektu vůči  svému okolí. Setkání budou koncipována  pro dospělé , mládež, děti  s důrazem            na podporu rodičovské výchovy dětí k ekologii.

K přednáškové činnosti budou osloveni odborníci nejen z nejbližšího  okolí, ale i z jiných regionů.

Festival byl Alternativním centrem o.s. realizován poprvé v roce 2011.Také v loňském roce jsme se dočkali  kladných ohlasů jak ze strany návštěvníků, tak i samotných  lektorů. Proto chceme pokračovat     a uvést v létě 2013 jeho další ročník.

Alternativní centrum o.s. zařazuje přednášky a workshopy s ekologickou tématikou do svých aktivit v průběhu celého roku. Sjednotit eko-aktivity do jedné tématicky ucelené akce vnímáme jako pomoc spoluobčanům v krátké době a na rozsahem malém území získat odpovědi z úst odborníků na otázky týkající se ekologického způsobu života. Ekofestival je směřován k rodičům, kteří vychovávají novou generaci,nicméně přímo dětem je věnována také velká pozornost.

Cílová skupina

Setkání jsou koncipována  jak pro dospělé ,tak i  pro děti všeho věku.

Projekt je určen především občanům žijícím na území Rožnovska ,Valašského Meziříčí a Frenštátu pod Radhoštěm. Nicméně projekt bude probíhat v době turistické sezony, proto oslovíme  i  návštěvníky letního Rožnova.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se svou přítomností podíleli na vytvoření příjemné atmosféry KOMORNÍHO EKOFESTIVALU 2013 a těšíme se na příští setkání s Vámi.

Nahlédněte do FOTOGALERIE KOMORNÍHO EKOFESTIVALU 2013

 


 

„Hledáme domov,sami v sobě“

Délka trvání projektu :                1.1.2013   -  31.12.2013

Základní charakteristika projektu

Projekt  „Hledáme domov, sami v sobě“ je postaven na myšlence, že každý člověk má právo na spokojený a zdravý život. A ikdyž se na své životní cestě potkává s různými překážkami, má mít možnost svými  postoji, názory a dovednostmi ovlivňovat své zdraví, životní úspěchy i nezdary. Psychická a tělesná pohoda se pak  příznivě projevuje ve vztazích v rodině, mezi generacemi, na pracovišti, prostě všude mezi lidmi.

V projektu se zaměřujeme především na osoby s jakýmkoli znevýhodněním - handicapem, ale také klademe důraz na prevenční programy, kterými se snažíme pomoci lidem uspořádat svůj život tak, aby mohli předcházet případným krizím.

V rámci našeho projektu jde o cyklus večerních dvou až tříhodinových přednášek a worshopů zaměřených na problematiku fyzického a duševního zdraví. Dalšími tématy jsou správné (zdravé) stravování a vytváření spokojených mezilidských vztahů. Nabízíme i relaxační a pohybové aktivity, které pomáhají udržovat lidské tělo v harmonii.

Témata : Vztahy v rodině, výchova dětí od nejmladšího věku, rodičovská zodpovědnost a zapojení prarodičů do výchovy svých potomků. Jak se vypořádat s nemocí – svou vlastní či jiné blízké osoby. Uchopení svého tvůrčího ponciálu do svých rukou.Pracovní a hmotná spokojenost. Šťastný a pevný  partnerský vztah je pilířem každé rodiny. Zdravé a regionální stravování……

Mnoho těchto (a dalších) otázek je předmětem zájmu našich klientů, kterým chceme nabídnout jednak samotné odpovědi na jejich dotazy, ale také nabízíme prostor pro sdílení a předávání svých vlastních zkušeností druhým. Při sestavování programu vycházíme z podnětů a přání návštěvníků našeho centra Slunečnice, které už po tři léta slouží veřejnosti.

Cílová skupina:

Akce jsou směřovány:

A/  k lidem se společenským znevýhodněním (tj. neúplné rodiny, rodiče s dětmi s výchovnými a vzdělávacími problémy, nezaměstnaní lidé, lidé v hmotné nouzi,..…)

B/ k lidem se zdravotním znevýhodněním (tj. dospělí i rodiče dětí s jakýmkoli zdravotním handicapem)

C/ k veškeré dospělé populaci v rámci primární preventivní péče, a to všech věkových kategorií.

Místo realizace : informačně-vzdělávací centrum SLUNEČNICE ( Čechova 144, Rožnov pod Radhoštěm )


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz