„Život v přítomnosti“

Projekt dotovaný z grantu města Rožnov pod Radhoštěm         

Na projekt finančně přispělo Fórum dárců / Czech Donors Forum - www.donorsforum.cz            

 

Délka trvání projektu :                1.1.2014   -  31.12.2014

Základní charakteristika projektu

Projekt vychází z myšlenky, že to co se již stalo už nelze změnit a to, co se bude dít, nám není známo (předpokládáme, nikdy však 100% nevíme) . Lidé vlivem toho, že se trápí tím, co mohlo být jinak anebo naopak ve strachu, co je čeká, zapomínají žít v přítomném okamžiku. Z toho pak vyplývá psychická potažmo fyzická nepohoda, bereme-li v úvahu psychosomatiku.

V rámci našeho projektu jde o cyklus večerních přednášek, besed, workshopů, mentálních a tělesných cvičení, na kterých budou lidem předávány informace o tom, jakým způsobem vytvářet postoj k různým životním situacím, či jak se udržet v psychické a fyzické pohodě.

Velký důraz v tomto projektu klademe na to, aby akce byly koncipovány co nejvíce prakticky. Neboť to, co si člověk může sám vyzkoušet či  „osahat“,  je pro něj více zapamatovatelné i přes eventuelní skeptický postoj v případě, že se člověk nachází v životně velmi těžké situaci.

Témata :

* Vztahy v rodině, výchova dětí od nejmladšího věku, rodičovská zodpovědnost a zapojení prarodičů do výchovy svých potomků.

* Šťastný a pevný  partnerský vztah, který je pilířem každé rodiny.

* Uchopení svého tvůrčího potenciálu do svých rukou

* Pracovní a hmotná spokojenost.

* Jak předcházet nemocem, jak udržovat své tělo v kondici a zdraví.

 

Cílová skupina

Akce jsou směřovány především k lidem, kteří mají potřebu vědění a vzdělávaní se v oblasti zdravého životního stylu a rozvoje osobnosti a v oblasti výchovy dětí.


 

Komorní ekofestival 2014   ( téma : „Příroda - náš domov“ )

Projekt dotovaný z grantu města Rožnov pod Radhoštěm              

komorni-ekofestival-2014.webnode.cz

 

Délka trvání projektu                   7.7.2014   -  12.7.2014

Základní charakteristika projektu

Hlavní snahou  Komorního festivalu, tak jako i v předešlých ročnících, je podpořit v našich spoluobčanech ekologické myšlení s důrazem na místo, v kterém žijí. Snažíme se nabízet taková témata, která vycházejí přímo z přání našich klientů, kteří se účastní ekologicky zaměřených přednášek v rámci besed a workshopů ve Slunečnici (informačně-vzdělávací centrum, Rožnov p.R.)

V rámci festivalu připravujeme 4 večery přednášek a  2 odpolední setkání pro rodiče s dětmi. Tyto akce budou zaměřené k činnostem vycházejícím ze zdravého přístupu k životu,  soužití s přírodou a k respektu vůči  svému okolí. Setkání budou koncipována  pro dospělé i děti, s důrazem na podporu rodičovské výchovy dětí k ekologii.

Cílová skupina

Setkání jsou koncipována  pro dospělé (večerní přednášky a workshopy)  a pro rodiče s děti všeho věku (odpolední setkání)

Projekt je určen především občanům žijícím na území Rožnovska, Valašského Meziříčí a Frenštátu pod Radhoštěm. Nicméně projekt bude probíhat v době turistické sezony, proto oslovíme  i  návštěvníky letního Rožnova.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se svou přítomností podíleli na vytvoření příjemné atmosféry KOMORNÍHO EKOFESTIVALU 2014 a těšíme se na příští setkání s Vámi.

Nahlédněte do FOTOGALERIE KOMORNÍHO EKOFESTIVALU 2014


 

„Ekologie v praxi“

Projekt dotovaný z grantu města Rožnov pod Radhoštěm         

 

Délka trvání projektu :                1.1.2014   -  31.12.2014

Základní charakteristika projektu

Ekologická témata jsou v zájmu spolku Alternativního centra o.s.od jeho počátku (viz Stanovy: čl.1 Cíle činnosti).  Vedle jiných aktivit nabízíme také přednášky a workshopy s tématem životního prostředí, a to s důrazem na praktické využití získaných informací a dovedností.

Témata :

1. Ekologie ve světě

2. Biobedýnky v Rožnově a okolí

3. Bydlení v souladu s přírodou

4. Byliny a  jejich vliv na lidské zdraví

5. Permakultura na naší zahrádce

6. Cyklus workshopů stavění z přírodních materiálů

7. Ekologická kosmetika a drogerie

8. Vaříme, aby tělo bylo zdravé 

9. Zvuky přírody 

10. Čištění studánky  – pro rodiče s dětmi ( Hážovické korýtko : https://www.estudanky.eu/1522-studanka-korytko-v-hazovicich)

11. Ekopsychologie

 

Cílová skupina

Setkání jsou koncipována především pro dospělé (večerní přednášky a workshopy), ale podle našich zkušeností přicházejí na některé akce rodiče i s dětmi.


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz