PROPOJENÍ VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ MEDICÍNY

(informační program v rámci celoživotního vzdělávání)

Tento projekt je podpořen grantem města  ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 

Inspirací projektu je myšlenka,že každý člověk je sám sobě zodpovědný za své zdraví. A že dozvědět se co nejvíc o svém těle a o možnostech jeho léčení, je jeho právem, ale i povinností.
V rámci projektu bude tedy v našem středisku
SLUNEČNICE realizováno 10 přednášek na téma:
„Jak může člověk využívat poznatky a zkušenosti východní medicíny a současně respektovat a mít k užitku úspěchy lékařství naší západní civilizace.“
K tomuto účelu jsou osloveni a přizváni ke spolupráci lékaři a odborníci na celostní medicínu z celé ČR.

Prostřednictvím našich předních odborníků :
a/ informujeme občany Rožnovska a okolí o možnostech, které propojení západní a východní medicíny vytváří pro jejich spokojený a zdravý život,
b/ tyto možnosti jsou prakticky předváděny ( jde o demonstraci přístrojů a prezentaci léčebných přípravků, které jsou na našem trhu k dispozici) ve snaze ukázat jejich použitelnost pro udržení si zdravého těla,

Primární cílovou skupinou projektu jsou dospělé osoby v produktivním věku a senioři. Nicméně otázky zdraví se nás týkají v každém životním období, tudíž
předpokládáme, že nové poznatky budete Vy, rodiče a prarodiče ,dále předávat také svým dětem.


 

Přednášky realizované :

 

 


 

EKOFESTIVAL 2011

MYSLÍM EKOLOGICKY,TO JE V SOULADU S PŘÍRODOU A S SEBOU SAMÝM

Tento projekt je podpořen grantem města   ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Termín realizace: 18.7.2011 - 23.7.2011

Cílem festivalu je nabídnout konkrétní informace a podnítit Váš zájem o zdraví, které se ukrývá v přírodě. Prakticky předvedeme dovednosti týkající se každodenního zdravého způsobu života ve všech možných lidských činnostech .

V programu nabízíme nejen večerní přednášky, ale také odpolední aktivity, které budou zajímavé jak pro dospělé,tak i děti. Celý festival vyvrcholí sobotní tvůrčí dílnou v našem informačně - vzdělávacím centru
SLUNEČNICE.

Informace a program  na : 
www.ekofestival.webnode.cz
 


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz