PILATES - jednodenní seminář - Mgr. Věra Veitová

06.04.2009 21:11

Datum akce: bude stanoveno po nahlášení min počtu účastníků - tj.6 - (9:00-17:00 sobota)

Místo akce: Rožnov p.R. - prostory MC Kolovrátek - ZŠ 5.Května

Cena:

Lektor: Mgr. Věra Veitová 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU DOPLNĚNY POZDĚJI ....

 

Pilates

 

Hlavním vzdělávacím cílem semináře je seznámit účastníky s metodou Pilates a jejím využitím k určování svalových dysbalancí u jedince (zkrácené a oslabené svaly) a na základě této diagnostiky naučit účastníky aplikovat korekční cviky této metody zaměřené na konkrétní svaly a svalové skupiny a upravit tak jejich funkční stav. Tato metoda se dále zaměřuje na správné dýchání. Pro svou jednoduchou aplikaci je metoda Pilates použitelná i v přímé práci s dětmi v hodinách tělesné výchovy.

 

Jedná se o praktický seminář, kde si účastníci sami vyzkouší kompenzační cvičení metody Pilates, její využití pro harmonický rozvoj všech svalových skupin, odstranění svalových dysbalancí a tím ke správnému držení těla. Tato metoda se dále zaměřuje na správné dýchání.

Ø       Dnešní způsob života jednostranně zatěžuje organismus a hlavně některé svalové skupiny už i u dětí předškolního a zejména pak školního věku. Tím vznikají velké dysbalance, které často vyúsťují ve zranění  nebo trvalé zdravotní následky.

Ø       Pilates stejnoměrně posiluje a protahuje všechny svalové skupiny. Tato metoda je proto vhodná pro jednostranně zatížené jedince.

Ø       Vhodným výběrem cviků z této metody a jejich zařazením jako kompenzačního, ale zároveň posilujícího a protahovacího cvičení významně přispějeme k odstranění svalových dysbalancí, zlepšení výkonu, zmenšení rizika zranění  a jiných zdravotních komplikací vyplývajících z jednostranné zátěže našich dětí..

Ø       Nácvikem správného dýchání dojde k uvolnění napětí, ke zvýšení vitality a ve spojení se cvičením k harmonizaci obou mozkových hemisfér, což přispívá ke zvýšení mentálních schopností dětí.

Ø       Účastníci si zacvičí lekci vedenou metodou Pilates. V další části semináře se zaměříme na výběr vhodných cviků a jejich metodického rozboru a nácviku pro použití ve školní tělesné výchově.

 

 

Informace a rezervace míst na adrese Alternativního centra iac.roznov@gmail.com , popř. telefonicky na čísle 571 118439 nebo 604 163735.

 

 Mgr. Věra Veitová

 

Vzdělání:

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha

 

Speciální výcviky:

- Specializační studium pro vedoucí pracovníky ve školství (SCV, UP Olomouc).

- Instruktor Powerjóga basic

- Instruktor pohybové metody Pilates Level I + II, úroveň MAT I – III a Ron Fletcher Towelwork

- Systemické rodinné a školní konstelace.

- Systemický management – koučování.

- Psychologická diagnostická a intervenčí metoda Barvy života.

- Kurzy reiki 1., 2. a 3. stupně

- Kurzy feng šuej

- Studentka UISCA (Univerzita Integrovaných věd v Kalifornii)

 

Praxe:   

- Výzkumný ústav tělovýchovný při FTVS UK Praha, laboratoř fyziologie, studijní pobyt zaměřený na práci s vrcholovými sportovci a sportovci ve sportovních školách

- Středisko služeb školám, Vsetín, metodička DVPP, metodička TV, organizační zajištění žákovských soutěží

- Pedagogické centrum Zlín, pracoviště Vsetín,  metodička DVPP

- Středisko služeb školám Zlínského kraje, pracoviště Vsetín, metodička DVPP

- OSVČ – vzdělávací agentura KPS Vsetín – organizace seminářů DVPP + lektorská činnost.

 

Znalosti a dovednosti:

- Cvičitelka a lektorka 1. třídy aerobiku, metody pilates a powerjógy.

- Lektorka systemických rodinných konstelací.

- Interpretace psychologické diagnostické metody Barvy života.

 

Reference:

Kvic Nový Jičín

Aisis Kladno

SSŠ Vsetín (nyní SOŠ Otrokovice, pobočka Vsetín)

FTK UP Olomouc (doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.)

 

—————

Zpět


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz