ETIKOTERAPIE ? CO TO JE ? - přednáška - Jan Cindler

06.04.2009 21:35

Datum: bude určeno po přihlášení většího počtu zájemců

Čas: 18:00-19:30

Místo akce:

Rožnov p.R. - místo bude určeno podle počtu zájemců

Lektor: Jan Cindler 
Příspěvek: 60Kč ....  sdělte svůj zájem předem, přihlášení se není zavazující, jen monitorujeme zájem :-)

 

 

ETIKOTERAPIE ? CO TO JE ?

Etikoterapie: odstraňování tělesných obtíží na principu pochopení příčin.

Snad každého z nás ovlivňuje některý z destruktivních pocitů (závist, nenávist, ale také lítost, strach aj.), který v konečné fázi vytvoří energetické oslabení orgánů a jejich pozdější poškození. Díky existujícím energetickým drahám se pak přenáší nepříjemné pocity a bolesti na vnější povrch těla tak, jak je vnímáme v běžném životě.

Málokoho z nás napadne, že bolestivé koleno, či šíjové svalstvo (krční páteř) nás bolí proto, že náš žlučník volá o pomoc a to vše se děje proto, že jsme se včera večer nepohodli s partnerem.
Tyto, a další, pro mnoho lidí nelogické vazby, jsou předmětem práce etikoterapeuta, který za účinné spolupráce klienta odstraní psychickou vazbu a úpravou hladin energie v orgánových drahách napraví činnost orgánu a odstraní bolesti.

Jan Cindler:

   * absolvent Pedagogické Fakulty Univerzity Ostrava;

   * užitou psychologii praktikuje od roku 1991;          

   * certifikován pod Wiesbaden Academy of Psychotherapy

   * www.etikoterapiecindler.cz

 

 

 

Zájemci o přednášku a bližší informace k přednášce hlaste se na naší mailové adrese, popř. na našich telefonních číslech:

tel. 571 118439
mob. 604 163735
email. iac.roznov@gmail.com

 

JEN TAK K ZAMYŠLENÍ :-)

Chalíl Džibran k výchově dětí:

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.

Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém.

Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.

A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.

Můžete dát domov jejích tělům, ne však jejím duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.

Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je poboné sobě. Život totiž nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.

Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná svou silou, aby jako šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje luk, který je pevný.

Chalíl Džibran k tématu manželství:

Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory a nebeské vánky tančí mezi vámi.

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta: nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.

Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.

Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.

Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám, právě tak, jak jsou samy struny loutny, i když všechny zachvívají stejnou melodii.

Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování. Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka Života.

A stůjte při sobě, ale ne příliž blízko sebe: neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub neroste ve stínu cypřiše ani cypřiš ve stínu dubu.

—————

Zpět


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661



Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz