ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ - Robert Zapletal

07.04.2009 10:11

Zájemci o astrologické poradenství (výpis jednotlivých služeb viz. níže) objednejte se na adrese Alternativního centra iac.roznov@gmail.com , popř. telefonicky na čísle 571 118439 nebo 604 163735. Dále se můžete objednávat přímo u pana Roberta Zapletala na tel. 777 55 85 89 .

Robert Zapletal                  

člen České astrologické společnosti

  Nabídka služeb:

       * Astrologické poradenství v Praze, Skalce u Doks, Brně, Přerově, Ostravě, Olomouci, Rožnově p. Radh. a na Slovensku

      * Výpočet, sestavení a výklad horoskopu

       *  Partnerské a karmické horoskopy

       *  Předmanželský horoskop

       *  Profesní orientace a povolání

       *  Plánování početí dítěte a řešení problémů s neplodností, stanovení přesné diagnózy, návrh léčby

       *  Astrokartografie (hledání míst k životu či podnikání, změny bydliště)

       *  Prevence nemocí, poradenství při léčbě neléčitelných onemocnění

       *  Prodej drahých kamenů pro léčbu nemocí, odstínění prostor proti působení patogenních zón podloží, černé magie, strašení astrálních duchů ze záhrobí a ostatních negativních vlivů zvenčí

       *  Návrhy talismanů a amuletů jako prostředek ochrany, prosperity a osobního růstu

       *  Konzultace v oblastech jasnovidectví, telepatie, paranormálních jevů

       *  Věštba I ťing

       *  Návrhy duchovní architektury rodinných domů a komerčních objektů (domy s léčebným a harmonizačním účinkem), poradenství s výběrem pozemků

       *  Personální poradenství

       *  Mediační služby

       *   Řešení sporů a konfliktů mimosoudní cestou, vyjednávání

       *   Poradenství pro příjímání nových zaměstnanců

       *  Plánování vhodných termínů

Dále:

       *  Bezplatné konzultace pro začínající a zájemce o astrologii

       *  Konzultace astrologických otázek pro studenty a astrology (know-how)

       *  Telefonické poradenství

       *  Řešení zdravotních a psychosomatických problémů

       *  Diagnostika a léčba sebedestruktivních programů - chronický únavový syndrom, vyčerpanost

       *  Stanovení množství energie a stavu energetických center (Automatická kresba-čakry vztahy, povolání)

       *  Odvádění přivtělených astrálních bytostí

       *  Strašení v domech 

       *  Šamanské léčení

Osobní, karmický horoskop 1200,-Kč

Písemný horoskop 1700-5500,- Kč

 

Způsoby vypracování horoskopů

Osobní návštěva

Je pro vás nejvýhodnější, protože se při konzultaci můžete ptát na všechno, co vás zajímá. Může se realizovat buď u mne, nebo u klienta. Pokud chcete, abych vás navštívil v místě bydliště, je dobré se objednat co nejdříve dopředu. Jak budu mít cestu vaším směrem, domluvíme se na schůzce tak, aby nám oběma vyhovoval den i čas. V Olomouci a Rožnově mne můžete navštívit doma, v ostatních městech chodím za klienty do jejich bydliště.

Písemný horoskop

Je stručnější formou výkladu obvykle v rozsahu jedná až dvou stran A4. Můžu se v něm zaměřit na zodpovězení jedné, nebo maximálně dvou otázek, protože písemné zpracování je časově náročnější. Je také možno objednat podrobný písemný výklad v rozsahu přes 10 stran A4.

Telefonická konzultace

Je vhodná, pokud se mnou chcete hovořit a zeptat se na věci, které vás zajímají ale přesto se nemůžete dostavit na osobní schůzku. Výklad vám zároveň nahraji a pošlu na CD. Je možno realizovat také přes Skype nebo do zahraničí.

Osobní horoskop

Během výkladu se dozvíte o svých dispozicích v horoskopu, stanovíme povahové sklony nebo profesní preference. Můžete tak získat odpověď, jak nejlépe řešit některé problémy, nebo si jen nechat vyložit vše, co je v horoskopu možno odhalit. Osobní horoskop je obvykle vyhotovován formou osobní konzultace neboť, takto se můžete v klidu na všechno zeptat bez časového tlaku. Pokud ale nemůžete přijít, alternativou může být výklad po telefonu nebo přes Skype či nahrávka zaslaná poštou bez vaší účasti. Výklad je nahráván na standardní CD nebo audiokazetu. Jako doplněk horoskopu při osobní konzultaci je diagnostická automatická kresba, případně věštba I-ťing na zpřesnění odpovědi na dané otázky.

Cena 1200 Kč

Karmický horoskop

Je rozšířenou, ucelenou a komplexní verzí astrologické práce. Jedná se o nejčastěji prováděnou formu horoskopu, protože čas věnovaný stručnějšímu horoskopu osobnímu zdaleka nepostačuje na rozkrytí všech dispozic v našem horoskopu. Má podobný obsah jako horoskop osobní, ovšem týká se především souvislostí současného stavu s minulostí osobní karmy, pocházející nejen z minulých životů. Analýza karmického horoskopu je vhodná nejen v případech problémů osobních či zdravotních, neboť rozbor nás upozorní na opakované chyby a může proto být prostředkem k řešení opakovaných nesnází, či dokonce k léčbě závažných onemocnění. Osobní horoskop je obvykle vyhotovován formou osobní konzultace neboť, takto se můžete v klidu na všechno zeptat bez časového tlaku. Pokud ale nemůžete přijít, alternativou může být výklad po telefonu nebo přes Skype či nahrávka zaslaná poštou bez vaší účasti. Výklad je nahráván na standardní CD nebo audiokazetu. Jako doplněk horoskopu při osobní konzultaci je diagnostická automatická kresba, případně věštba I-ťing na zpřesnění odpovědi na dané otázky. Délka cca 1-2 hod.

Cena 1200 Kč

Písemný horoskop

Detailní písemný výklad všech aspektů horoskopu, profesní orientace, vztahy, osobní vlastnosti, rysy osobnosti. Přiložen graf horoskopu. Na přání rozšířená odpověď na nejdůležitější téma nebo problém. Cca 10-12 stran A4.

Cena 5500 Kč

Stručný písemný horoskop nebo odpověď na konkrétní otázku či problém

V rozsahu dvou až tří stran A4. Stručná písemná charakteristika osobnosti nebo odpověď na otázku či problém. Přiložen graf horoskopu.

Cena 1700 Kč

Partnerský horoskop

Vztah dvou lidí, partnerů, manželů, milenců, přátel, obchodních společníků na základě vlivů planet. Partnerský horoskop pracuje s daty narození obou lidí a srovnává jejich vzájemné možnosti ve vztahu coby jednotlivce. Může pomoci při řešení problémů, které mají nejasný původ nebo se jeví jako neřešitelné či obtížné. Při výkladu probereme nejdříve jednoho a pak druhého partnera, porovnáme jejich nativity, stanovíme výhled do budoucna. U intimních párů se zmiňuji o tom, jak vzájemně prožíváte sexualitu a co může způsobovat nepochopení potřeb partnera, jakou roli hraje v jejich vztahu komunikace, pochopení, vzájemná úcta a tolerance. Vysvětlení chápání role muže na základě otcovského vzoru a role ženy na základě vzoru matky, přenášení vzorců chování. Konzultace se může zúčastnit jak jeden, tak oba partneři, pokud chtějí na případných problémech pracovat společnými silami, protože při výkladu se jim dostane poznání s jakými rozdíly vnímají tutéž věc. Samozřejmostí je zodpovězení všech dotazů, které Vás v souvislosti s výkladem napadnou. Další dva horoskopy možno zpracovat stručně (vztah k dětem, s rodiči, příbuznými, známými, kolegy, atd.). Partnerský horoskop je vyhotovován formou osobní konzultace v délce 1-2 hodiny, čas však není striktně omezen. Alternativou může být stručná písemná charakteristika na 2-3 strány A4.

Cena 1 400 Kč

Astrokartografie

Je metoda hledání vhodného místa k životu v rámci jedné nebo více zemí či světových kontinentů. Může vám pomoci nalézt nejlepší místo k životu či podnikání nebo se naopak vyvarovat určitých lokalit. Dokáže zodpovědět otázky, zda je dobré se přestěhovat tam či jinde nebo zaměřit se na jakékoliv aktivity v určitých místech.

Cena 500 Kč nebo podle rozsahu

Automatická diagnostická kresba

Zachycuje aktuální stav klienta a jeho energetického systému. Dá se využít k diagnostice onemocnění a stanovené příčin problémů ve všech oblastech života. Obvykle se vyhotovuje jako součást astrologického výkladu.

Cena v rámci výkladu horoskopu: 200 Kč

Cena bez horoskopu jako samostatná konzultace: 500 Kč za hodinu

Věštba I-ťing

Stará čínská metoda o stavech ducha dokáže velmi přesně stanovit, jaké okolnosti provázejí tazatele a proto může sloužit jako odpověď na otázky v okamžiku, kdy se nacházíme ve složitých situacích a nebo je potřeba upřesnit výklad horoskopu. Mnohokráte nám pomohla rozhodnout se správně tam, kde výklad za pomoci jiných metod není dostatečně vypovídající. Může se použít v řešení otázek ve vztazích, profesi, podnikání.

Předmanželský horoskop

Obvykle je složen z horoskopu osobního, na který může ještě navazovat horoskop partnerský, vyložený jak pro jednotlivce, tak i za účasti obou partnerů.

Cena dle rozsahu

Plánování početí dítěte

Metoda MUDr. Jonáše z Bratislavy má svůj velký a ověřený význam pro ženy, které mají problémy s otěhotněním, přičemž u nich není zjevná fyzická či jiná příčina, ale o dítě se snaží dlouhodobě bez úspěchu. Pomocí astrologické prognózy je možno naplánovat termíny, kdy vzrůstá pravděpodobnost otěhotnění, schůdného období těhotenství, hladkého porodu a narození zdravého dítěte, je proto výborná i v případech, kdy jedno z dřívějších těhotenství bylo jakkoli rizikové. Tyto termíny vyhotovuji zpravidla na dva roky, po této době lze ale případně požádat o další bezplatně. Prognózu je možno zaslat dopisem či e-mailem, výhodnější je však osobní návštěva obou partnerů. V případech, kdy se otěhotnění nezdařilo delší dobu i když byla tato metoda již použita doporučuji zpracování partnerského horoskopu na rozkrytí problémů, které neplodnost zapříčiňují, výhodná je účast obou partnerů. Často se také setkáváme s traumaty, které vznikly díky potratu, dramatické události, úrazu nebo nemoci v době těhotenství a ty zapříčinily nemožnost mít další dítě nebo znovu otěhotnět. V tomto případě doporučím nejdříve nejvhodnější způsob řešení a odstranění jinou metodou, a následně může být znovu úspěšně použito plánování početí. Zpracování partnerského horoskopu však doporučuji v každém případě, kdy rodiče plánují přírůstek do rodiny. Pro výpočet termínů potřebuji znát datum, místo a čas narození obou partnerů. Tyto data mi můžete poslat emailem nebo nahlásit telefonicky. Taktéž je důležitý popis situace a zdravotního stavu, ve které se nacházíte. Tedy např. co předcházelo vašim problémům, jaké zákroky jste prodělala, jaká je současná lékařská diagnóza u vás či partnera.

Cena 700 Kč+diagnosika a rozbor 2000 Kč

Výpočet vhodného termínu

Svatby, založení podniku či firmy, lékařského zásahu.

Cena 500 - 1000 Kč

Stavba domu, výběr vhodného pozemku

 

Pokud se nacházíte před rozhodnutím, zda začít stavět dům, koupit pozemek ke stavbě, mohou vám poradit ve vašich rozhodnutích. Pokud se mnou budete konzultovat své záměry, mohu vás uchránit před případnými nepříjemnými okolnostmi.

Pokud máte již vytipovaný pozemek, zavolejte mi a já provedu průzkum a zjištění, jakou povahu má dané místo a zda se tu nacházejí patogenní zóny, které by vám později mohli zkomplikovat kvalitu života.

S pomocí rozboru horoskopu a za použití věštby I-ťing pak provedeme stanovení prognózy stavby a nebo i výběr z více možných pozemků.

Následně pro vás doporučím, jaké drahé kameny by měli být obsaženy v základech domu, pokud nemáte připravený projekt je možno zhotovit návrh domu s duchovními účinky. Ten vám pak zajistí pevné zdraví, odolnost a prosperitu v životě, nebo vám pomůže řešit vaše problémy.

Cena 5000 Kč, další služby dohodou.

Telefonické poradenství

Poskytuji pro ty, kdo se nemohou z jakýchkoliv důvodů dostavit na osobní konzultaci v jednom z působišť, kde pravidelně pracuji nebo se jedná o urgentní případ. Tímto způsobem lze vyhotovit stručnou formou jak osobní, tak i partnerskou charakteristiku, odpovídat na konkrétní otázky, řešit problematickou či bezvýchodnou situaci, telefonicky lze rovněž sdělit vhodné termíny k početí nebo jiných událostí (operace, svatby, atd.). V ceně konzultace není poplatek za telefon. Ve výjimečných případech je možná odpověď z mé strany, a to pro majitele čísla u Vodafone, kteří nevlastní limitovanou sérii s tarifem Hovor za 10 Kč a nebo Po páté minutě volání zdarma. Cena je podle rozsahu od 200 do 500 Kč. Platba ve všech případech se realizuje předem.

Podnikatelský horoskop a konzultace pro podnikatele

Stanovení dispozic pro podnikání, řešení případných problémů. Ať už plánujete podnikat, nebo již mnoho let máte firmu, v obou případech může astrologie a další metody úspěšně pomoci ve vaší práci. Při zakládání firem pro vás mohu stanovit nejvhodnější datum a čas, případně dopředu za pomoci jasnovidných metod prozkoumat místo či pozemek, kde by měla sídlit vaše provozovna nebo výrobní prostory a doporučit případné změny. Pokud jste se v určitém stadiu ocitli v problémech, pak mne kontaktujte a najdu pro vás nejlepší východiska a možná řešení konkrétní situace. Nejlépe pro vás je, pokud už od začátku využijete mých služeb, aby jste se později vyhnuli jakýmkoliv komplikacím. Vždy platí, že co se zanedbá v počátku, později se dá napravit za cenu větších změn a nemalých investic. Se svými spolupracovníky pro vás mohu od začátku konzultovat místo k podnikání, dá se navrhnout projekt stavby tak, aby sám o sobě zaručoval úspěch a zdar.

Cena 5000 Kč, ostatní dohodou dle rozsahu

Diagnostika karmy

Klient, přicházející s určitým problémem, je podroben rozsáhlé analýze, ze které je vyvozeno, jaké věci by měl ve svém životě změnit, aby problém odstranil. Pro tento rozbor je nutná osobní návštěva, klient si připraví nejen svá data, ale i data a jména rodičů, dále přichází vybaven znalostmi o minulosti své rodiny. Důležité jsou všechny závažné události (sebevraždy, potraty, nehody, násilná úmrtí, nemoci). Délka 4-5 hodin.  

Konzultace otázek a problémů z oblasti astrologie a ezoterních věd, doporučení řešení otázek pro astrology a studenty astrologie, prodej know-how

Cena: Dohodou

Tisk horoskopických formulářů

Velký graf horoskopu “kolečko” na stránce A4 svisle, součástí je poloha planet a jiných prvků horoskopu, tabulka aspektů, poloha domů, rozmístění planet dle živlů, kvalit, rohových, následných a padajících domů. Na přání lze vytisknout cokoliv dalšího, např.:

 • graf tranzitního horoskopu vůči radixu (partnerský, direkční, revoluce, momentální situace)
 • synastrický horoskop (průsečík času a prostoru, halbsumy, harmonie obou radixů, skupinová synastrie)
 • rozpis domů a jejich vládců
 • aspekty základního horoskopu
 • úhly v horoskopu
 • tranzity vůči radixu
 • poloha stálic
 • aspekty stálic
 • poloha citlivých bodů
 • aspekty citlivých bodů
 • rozpis podle čínského kalendáře (den, měsíc, rok, minuta, hlídka)

Ke každému vypracovanému horoskopu zdarma v ceně, základní kolečko dodávám vždy, ostatní nutno objednat předem. V ostatních případech pro ty, kdo chtějí pouze tisk těchto formulářů, je možno zaslat tištěné materiály poštou nebo e-mailem za 10 Kč/Ks + poštovné.

  KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO PODNIKATELE A FIRMY

  Výpočet vhodného termínu pro založení firmy

  Poradenství při přijímaní nových zaměstnanců a doporučení jejich vhodnosti pro konkrétní pozice

  Doporučení vhodných termínů a časů pro důležitá obchodní jednání, přestavby a strategická rozhodnutí

  Rozbor aktuální situace firmy, doporučení řešení konkrétních problémů

  Propagace firmy formou účasti na prezentačních a reklamních akcích pro veřejnost nebo v uzavřené společnosti

  Vypracování horoskopů pro Váš časopis nebo internetový portál, osobních nebo podnikatelských

 

—————

Zpět


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz