... * osobní konzultace a diagnostika * SEBELÉČENÍ * Josef Červienka * SLUNEČNICE, Rožnov p.R.

... * osobní konzultace a diagnostika * SEBELÉČENÍ * Josef Červienka * SLUNEČNICE, Rožnov p.R.

Osobní diagnostika a poradna Vám může pomoci k uzdravení, k dobré psychické pohodě,     k dosažení harmonie či k vyřešení rodinných problémů.

Datum a čas :    

NA TERAPIE SE OBJEDNÁVEJTE PŘEDEM. Objednejte se na adrese iac.roznov@gmail.com, popř. telefonicky na čísle 604163735.

Při rezervaci termínu uveďte své tel. číslo pro kontaktování Vás v případě nepředpokládané změny.

časy jsou růžové-obsazené a volné-modré  (aktualizace 26.10.2018  15:35hod.)

9.5.2017 

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00


Více zde: https://alternativnicentrum.webnode.cz/products/etikoterapie-osobni-konzultace-jan-cindler/

?.2019 

12:40-13:20 13:20-14:00 14:00-14:40 14:40-15:20 15:20-16:00

Cena: 700Kč

 

POSTUPY PŘI DIAGNOSTIKOVÁNÍ SEBELÉČENÍ JOČER

    Hlavním nástrojem pro vývoj, odhalení a předvídání nemocí je mi pránické vidění energetických rytmů, které vždy porovnám s originálem dotyčného člověka, který je neporušen a nezasažen žádnou takovou nerovnováhou. Vážná odchylka se ukáže jako nesoulad některé části tělesného či energetického spektra. Energetické chování organismu je možné posoudit, vyhodnotit a vzápětí hned vyladit s odbornou dopomocí.

    Současně vždy používám několik diagnostických metod, abych si zajistil příznivou a objektivní informaci za daného stavu nejvíce pravděpodobnou.

    Užívám přímé podprahové vidění očima, automatické písmo, automatickou kresbu a případně kontaktní technicko-energetické načítání poruch tělesného a energetického charakteru.

    Určení případných neduhů, chorob či nerovnováhy jsou v prvé řadě na mně, teprve následně se vyjadřují ti, kterých se diagnostika týká. Porovnáním a doladěním některých informací vytvoříme ucelený a pravdivý obraz organismu, s nímž už dále mohu pracovat jako se seriozním stavebním prvkem pro určení způsobu nápravy. Jedinými mými nástroji jsou mé vlastní smyslové orgány vycvičené k podprahové citlivosti a rychlému i přesnému vnímání.

    Upevnil jsem nejprve své zdraví a rozvinul mimořádné schopnosti energetickými cvičením s automatickým okruhem Sebeléčení a jinými energetickými smyčkami a okruhy. Položil jsem si pevné základy do budoucnosti, aniž bych riskoval svůj život a zdraví.

    Umění diagnostiky mi stále připomíná, že jedině porozuměním významu lidského života je možné odhalit to, co je ukryto za oponou fyzikálně nám známého světa a vesmíru. Výjimečnost takovéto diagnostiky je v umění rozpoznat nesrovnalosti, které prozradí tělesné a energetické změny ještě dříve, než se rozvinou a hmotně projeví do velmi závažného stádia. Je možné vidět rozvíjející se rakovinu, utlačující žlučníkové kameny, rostoucí cholesterol a vysoký tlak ještě dříve, než se projeví medicínskými příznaky a nebo než začnou trápit člověka bolestí.

    Postupuji tímto způsobem a v tomto pořadí:

1. Podprahově, intuitivně, bez nástrojů provedu energetický hloubkový rozbor.

2. Automatickým písmem si ověřím, zda jsem vyčetl pokud možno ty správné informace a že jsem jim také dobře porozuměl.

3. Automatickou kresbou celou analýzu zopakuji stručnými náčrty.

4. Podprahově si načtu aurické vyzařování a hodnotím pulzaci organismu.

5. Zjištěné informace postupně předávám dotyčnému mluveným slovem.

6. Vyslechnu si doplňující a rozšiřující informace.

7. Doporučím terapie nebo je sám do určité fáze provádím.

U diagnostikovaných osob dále sleduji...

– jaké je jejich duševní rozpoložení

– vlastnosti a jejich možné změny

– nerovnovážné stavy a současné potíže v oblastech životních

…a doporučuji

– jakých změn je třeba, aby se dosáhlo obratu v osobní životě, zdravotním stavu a energetickém chování organismu

– jak si pomoci k programu lepšího života

– jaké další inspirativní informace jsou potřebné k povzbuzení

Všechny informace jsou předkládány s nadějí, že pomohou každému jedinci proniknout hlouběji do metody Sebeléčení a bude se sám o sebe starat lépe a zodpovědněji. Do této kategorie diagnostiky patří i praktická výuka metodou Sebeléčení Jočer, která má ve svém základním programu automatický okruh Sebeléčení. Pro dobrou koordinaci celého organismu jsem připravil sestavu energetických cvičení pro tělo i mozek pod mým odborným vedení.

Jak je z uvedeného výčtu zřejmé, není nemožné odhalit i skryté a doporučit nápravu je v podstatě v každém případě možné.

Jočer

Josef Červienka   www.sebeleceni.com

Lektor tzv. „energoškoly" a specialista na „podprahové vnímání energií". Jako léčitel dokáže přesně určit vhodnou terapii na základě vnímání toku energie v těle klienta, jako lektor nabízí „hru energie", kterou si zájemce o „energetické" vzdělávání může ke svému všeobecnému prospěchu dopřát. Autor knihy Sebeléčení vlastní energií, v které vysvětluje, jakým způsobem fungují energetická cvičení, jak jednoduše lze ovládnout vlastní mysl a zharmonizovat své tělo pomocí cílených pokynů.

POVÍDÁNÍ S JOSEFEM ČERVIENKOU NA "CESTY K SOBĚ"

Místo konání:

SLUNEČNICE, ul. Zátiší 513 (vila Svatava), Rožnov p Radh.,
                  
Mapa :/ZDE/      Pohled na vilu :/ZDE/


 

 


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz