? * osobní konzultace * LÉČITELSKÁ PORADNA * Vladimír Vojtěch Červený * SLUNEČNICE, Rožnov p.R.

? * osobní konzultace * LÉČITELSKÁ PORADNA * Vladimír Vojtěch Červený * SLUNEČNICE, Rožnov p.R.
PODPORA OSOBNÍHO RŮSTU A ROZVOJ OSOBNOSTI V OBLASTECH MYSTIKY         A ALTERNATIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Datum a čas :    

NA OSOBNÍ KONZULTACE SE OBJEDNÁVEJTE PŘEDEM. Objednejte se na adrese iac.roznov@gmail.com, popř. telefonicky na čísle 604163735. Při rezervaci termínu uveďte své tel. číslo pro kontaktování Vás v případě nepředpokládané změny.

časy jsou růžové-obsazené a volné-modré  (aktualizace  11.7.2018  9:47hod.)

 
pátek ?
13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:10-15:40 15:40-16:10 16:10-16:40

 

Cena: 450Kč/30min.
 

Vladimír Vojtěch Červený 

(Léčitelství, mystika, duchovní nauky aj.)

Žije a poradnu provozuje v současné době v Praze. Externě však na přání klientů působí i pravidelně na různých místech republiky, ale i v zahraničí. Přednáší a pravidelně pořádá praktické a osobité semináře. Před několika lety uvedl jako novinku vlastní energetické cvičení „Cesta Bílého Hada“, které cvičí s veřejností v Praze. Publikoval řadu článků z oblasti mystiky a léčitelství v různých nejen esoterických časopisech. V minulosti byl přizván k natáčení alternativních pořadů v rozhlase, ale i televizi. Zabývá se rovněž hrou na Tibetské mísy a skupinovou meditací. Na cestě životem se stal díky vlastním zkušenostem léčitelem a nahlédl do světa mystiky. Zabývá se alternativními možnostmi pomoci člověku v těžkých životních a zdravotních situacích.

Jeho činností je praktické zjišťování prvotního problému u vzniklých potíží a pomocí alternativních metod je zároveň stabilizovat a odstranit.

Svoji praxi započal více jak před 25ti lety, kde se na metodách zjišťování prvotních potíží soustředil i rovněž na řešení mezi lidských vztahů a zdraví člověka v prostředí, kde žije a vyrůstá. Jeho činnost se však systematicky přesměrovala na praktickou stránku řešení problémů a začal pracovat i ve skupinách, kde výsledkem jeho postupů jsou stále pořádané ucelené relaxačně-léčitelské semináře. Touto možností dosáhl toho, že každý jenž projde poradnou nebo praktickými semináři se dozví, kde vzniknul prvotní impuls svého problému a dozví se, jak jej sám vhodnou alternativní metodou stabilizovat a po té i společnými alternativními možnostmi odstranit.

V současné době se Vladimír Vojtěch Červený zabývá novými vlastními metodami duchovního růstu pomocí různých alternativ jako jsou práce s energií meridiánové léčení a bio-harmonizace člověka nebo prostoru, praktickou numerologií, výkladem karet i Tarotu, diagnostikou pomocí automatické kresby, věštění pomocí kamenů a ostatních alternativ jenž mohou napomáhat k harmonizaci nejen člověka a okolí, ve kterém žije a pracuje, ale i harmonizaci zvířat a jiných duchovních úrovní. Dále rozvíjí lidský energetický potencionál při netradičním a vlastním cvičení „Cesty Bílého Hada“.

Svojí hlavní náplň rovněž zasvětil do "Programu Alternativa 2000", ve kterém nejen realizuje své aktivity, ale zároveň poukazuje na důležitý prvek společnosti a to pomoci na místech, kde se ji nedostává dostatek. Založil proto program "Děti", do kterého nejen z vlastních alternativních aktivit rovněž sám i finančně a časově přispívá.

Místo konání:

SLUNEČNICE, ul. Zátiší 513 (vila Svatava), Rožnov p Radh.,
                  
Mapa :/ZDE/      Pohled na vilu :/ZDE/

 


Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz