každý čtvrtek 17:00-18:00 * CVIČENÍ NA OZDRAVENÍ ČINNOSTI PÁTEŘE A KLOUBŮ * Zdeněk Kovárňa * SLUNEČNICE, Rožnov p.R.

každý čtvrtek 17:00-18:00 * CVIČENÍ NA OZDRAVENÍ ČINNOSTI PÁTEŘE A KLOUBŮ * Zdeněk Kovárňa * SLUNEČNICE, Rožnov p.R.

CVIČENÍ NA OZDRAVENÍ ČINNOSTI PÁTEŘE A KLOUBŮ

Toto cvičení objevili v tajné muslimské józe a pro Evropany poněkud upravili významní ruští léčitelé Mirzakarim Norbekov a Larisa Fotina. Letos je už dvacátý pátý rok presentuje v České republice přední léčitel a pořadatel mnoha kursů se širokým záběrem Boris Tichanovský.

 

Datum: čtvrtky

Čas: 17:00-18:00 hod.

Příspěvek: 95Kč

Info: e-mail: KovarnaZ@seznam.cz , tel.: 731 153 408

Ing. Zdeněk Kovárňa  

Mým krédem je, že je lepší vždy vědět než nevědět, a také, že jedinou jistotou člověka je schopnost přizpůsobit se každé změně.

 

Místo konání:

SLUNEČNICE, ul. Zátiší 513 (vila Svatava), Rožnov p Radh.,
                  
Mapa :/ZDE/      Pohled na vilu :/ZDE/

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KE CVIČENÍ:

Platí, že stav páteře odráží nejen náš věk, ale také stav našeho zdraví. Pokud se málo pohybujeme a netrénujeme páteř, dochází ke zplošťování meziobratlových plotének, postava se deformuje a a zhoršuje se krevní oběh v tkáních. V důsledku toho páteř vysychá, výška postavy se s věkem snižuje až o několik cm a ke stáří se silueta poněkud ohýbá.
Zhoršuje se činnost hlubokých krátkých zádových svalů (paravertebrálních),  což zapřičiňuje bolesti v oblasti páteře. Uchovat si pružnou páteř je znakem mládí a zdraví. Presentované cvičení není jen jakousi ranní gymnastikou, ale účinným ozdravným cvičením pro udržení a zlepšení pružnosti páteře. Soustava cviků na klouby doplňuje systém cvičení na páteř. Pohybováním v kloubech zvětšujeme jejich pohyblivost, což se blahodárně projeví v celkovém zdravotním stavu i pracovní aktivitě.
 
Z knihy Borise Tichanovského a Larisy Fotiny : "Pomoz si sám" jsem vybral následující úryvky :
 
Cvičení páteře posiluje svalstvo v okolí oslabené páteře. Toto svalstvo je živou pružnou manžetou, chránící páteř před přílišným ohýbáním. Úklony a otáčení páteře masírují mezipáteřní obratle, chrupavky, okolní vazy a kloubní pouzdra. Díky cvičení jsou lépe zásobovány krví, což znamená, že neztrácí tak rychle svoji pružnost, nestárnou a dokonce se, proti tvrzení lékařů, uzdravují. Toto uzdravování jednou přejde do trvalého stavu. Cvičení také nedovoluje solím usazovat se v kloubech. Soli se jakoby vymílají, a když se ukládají ( jak dokazují rentgenové snímky ), tak ne na schovaných místech, ale po stranách páteře, kde ničemu neškodí. Při cvičení se otevírají přirozené mezery mezi páteří a chrupavkou, které se rozšiřují. Obdivuhodná je zejména schopnost chrupavky rychle se obnovovat. Chrupavky rostou a vytváří novou, mladou páteř bez ohledu na věk člověka.
 
Cviky na protažení páteře zlepšují funkci v podstatě všech vnitřních orgánů. Například cviky krční páteře výborně procvičují vestibulární aparát, což zmírňuje pocit točení hlavy a všechny nepříjemné příznaky mořské nemoci při dopravě. Pro dosažení těch nejlepších účinků při cvičení páteře je důležité správné provádění cviků.
 
Základní zásady pro cvičení :
 
1. Páteř se pomyslně dělí na čtyři části: krční (od dolního okraje lebky po vystupující a proto snadno nahmatatelný sedmý krční obratel), horní hrudní (od sedmého krčního obratle po spodní okraj lopatek), dolní hrudní (od spodního okraje lopatek po spodní okraj žeber) a bederní (od spodního okraje žeber po kostrč). Všechna cvičení z každého oddílu se provádějí postupně od horních částí těla směrem dolů. Přitom je spodní část těla nehybná a cvičí jen ta horní. Například při procvičování krční páteře se otáčí pouze hlava a krk  a zbylá páteř se nehýbe. Při procvičování horní hrudní páteře se do cvičení zapojuje hlava a páteř až po spodní okraj lopatek, zatímco dolní část páteře zůstává nehybná ap. Při procvičování bederní páteře se pohybuje hlava i celá páteř.
 
2. V každé části páteře provádíme tři druhy pohybů: ohnutí a napřímení, sevření a oddálení a otáčení kolem osy těla.
 
3. Soustřeďte se na tu část páteře, s níž máte problémy. Přitom neustále věnujte zvýšenou pozornost krční a bederní páteři.
 
4. Při cvičení se celou myslí soustřeďte především na tu část těla, která provádí pohyb. Každý cvik dotahujte tak, abyste cítili ve svalech tah. Přitom však nedopusťte, aby vznikla ostrá bolest a nepřetahujte se ve snaze provést všechno hned a dokonale. Pamatujte, že je lepší cvičení nepřehánět, než se jednou přetáhnout.
 
5.Cvičte, dokud neucítíte, že to stačí. Vybavte si tento pocit a soustřeďte se na něj při každém cviku. Nesmíte se přetrénovat!
 
6. Jestli pro svůj zdravotní stav nebo z jakékoliv jiné příčiny nemůžete provádět kterékoliv cvičení v plném rozsahu, cvičte jen tolik, kolik můžete a zároveň si představujte, že cvičíte, jak se správně má. Zátěž zvyšujte postupně, po troškách, den po dni.
 
7. Necvičte až do únavy(fyzické, duševní ani citové), a to především v období učení se cvikům. Proto, jakmile ucítíte, že si potřebujete odpočinout, provádějte cviky na uvolnění, což jsou v podstatě jakékoliv pohyby, které vás napadnou.
 
8. Volně dýchejte. Nadechujte se a vydechujte v průběhu cvičení pouze nosem. Proč? Aby se zapojovala sliznice a cévy a zvýšil se samovolný přítok krve do mozku (ten, kdo dýchá nosem, snáze a rychleji myslí). Kromě toho, jak tvrdí vědci, se kyslík, procházející nosní dutinou, ionizuje a získává záporný náboj a jen takový se vstřebává do krve.
 
9. Jste li po úrazu nebo operaci páteře, buďte při cvičení zvláště opatrní.

Kontakt

ATELIÉR SEBEVZDĚLÁVÁNÍ z.s. alternativnicentrum.webnode.cz

SLUNEČNICE
Zátiší 513
Rožnov pod Radhoštěm
75661Ing. Hana Kubelová
- koordinace akcí, web -
mob. 604 163735
iac.roznov@gmail.com

Věra Malíková
- účetnictví -
mob. 734 375624
vera.malikova@seznam.cz